www.minervazdravi.com

Výstavy Minerva
Výstavy v roce 2017 > 62. Minerva – výstava zdraví, osobnostního růstu, prevence a zdravého životního stylu

62. Minerva – VÝSTAVA ZDRAVÍ, OSOBNOSTNÍHO RŮSTU, PREVENCE A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

Ve znamení návratu ke kořenům

Léta jsme žili v přesvědčení, že čím exotičtější a výjimečnější bude naše léčba a cesta k hledání smyslu života, tím bude také efektivnější. Hledali jsme u jihoamerických šamanů, filipínských či havajských léčitelů nebo tibetských mnichů, ale to pravé jsme stále nenacházeli. Postupně tak zjišťujeme, že vše, co potřebujeme k dosažení zdraví, harmonie a životní spokojenosti, máme na dosah ruky – ve svých srdcích, v lidech, které potkáváme, i v místech, která máme rádi a na nichž se cítím doma. Především o tom bude 62. Minerva - VÝSTAVA ZDRAVÍ, OSOBNOSTNÍHO RŮSTU, PREVENCE A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU, která se uskuteční 3. – 4. června 2017 v Michnově paláci na Malé Straně.

1. Slovanský festival

Poprvé bude součástí Minervy Slovanský festival zaměřený právě na hledání našich opravdových kořenů. Těšit se můžete na ukázky a dílny tradičních řemesel, přípravu starověkých dobrůtek, hudební vystoupení, ale i na slovanské magické rituály a léčitelské tradice.

Tajemství ukryté v kořenech rodu

Pojďme oživit dávnou moudrost a tradice našich slovanských předků

Doposud jsme se domnívali, že čím exotičtější a výjimečnější bude naše léčba a cesta ke zdraví a hledání smyslu života, tím bude také efektivnější. Hledali jsme u jihoamerických šamanů, filipínských či havajských léčitelů nebo tibetských mnichů. Nakonec zjišťujeme, že vše, co potřebujeme k dosažení zdraví, harmonie a životní spokojenosti, máme na dosah ruky. V moudrosti našich předků, v kořenech našich rodů. Pojďme proto oživit tradice a dovednosti našich předků, stejně jako znalosti magie Slovanů a jejich léčitelského umění. Nesmírné bohatství dávné moudrosti vás překvapí, inspiruje, a především bude rezonovat ve vašem srdci a probudí ve vás pocit něčeho důvěrně známého a blízkého.

A čím vším nás mohou slovanské tradice inspirovat?

Magická praxe

Magická praxe byla u Slovanů velmi různorodá. Zahrnovala především věštění, ochranu před zlem nebo naopak jeho vyvolání, léčení bylinami či zaříkáváním, výrobu jedů, prostředků proti početí, amuletů a talismanů, kouzel lásky, přivolávání deště, zajištění úrody a plodnosti i pomoc při rodinných a kolektivních obřadech. Její provozování se věnovaly specialisté nazývaní například čarodějové, vědmy nebo volchové, kteří ji mohli užívat k prospěšným i škodlivým účelům. Ostatně i v Kosmově kronice se píše o třech sestrách nadaných magickým uměním, Kazi, znalé léčení bylinami a kouzelnictví, Tetě znalé kultovních rituálů, a konečně kněžně Libuši, věštkyni.

Čarodějové, vědmy a kejklíři

České čaroděj a starší varianta čarodějník vychází ze slova čaroděje „kouzla“ a lze je spojit s rytím čar a obrazců při provozování magie. Své protějšky má tento výraz také v polštině a církevní slovanštině. Slovo čaroděj spojováno spíše s praktikanty škodlivé magie, stejně jako výraz černokněžník odvozený od „černé knihy“, tedy grimoáru. S prospěšnou magií byla spojována pojmenování související s věděním, poznáním, věštěním, hadačstvím či moudrostí. Jedná se například o slova vědma, vědun, věd, znachar, vrač či vražec a jejich ženské protějšky. Slovenské striga/strigôň a polské strzyga/strzygoń pochází z řecko-latinského strix „puštík“ které později začalo označovat čarodějnici. Cizího původu je též české kouzelník vycházejí z německého Gaukler „kejklíř, kouzelník“.

Staroslovanský jazyk bukvice

Staroslovanský jazyk je chrámový (to má význam, že je chráněný), je to svatyně moudrosti a vědomostí, které by měl člověk studovat, číst a přijímat teprve tehdy, je-li připraven. V tomto případě na věku nezáleží. Je to duchovní připravenost. Hovoříme-li mezi sebou současným jazykem, na vědomé úrovni přináší předání základní informace, na podvědomé nic. Naučíme-li se prostřednictvím našeho původního jazyka vnímat hlubší úrovně jazyka skrz obrazy, získáme schopnost obrazové komunikace skrz podvědomí. Bukvice je nástrojem v dorozumění mezi vědomím a podvědomím. Je jazykem, díky němuž můžeme programovat v rámci splnění našeho životního úkolu a karmického závazku svůj život.

Tradiční slovanská řemesla

Na ukázky a workshopy tradičních řemesel se můžete dívat jako na skanzen, kdy si vyzkoušíte, jak se to dělalo dříve, abyste mohli být rádi, že dnes je to už jednodušší. Zároveň ale mohou být i nesmírně inspirující zkušeností. V dnešní době, kdy většina lidí jen málokdy vidí výsledky své práce a často i pochybuje o jejím smyslu, je nesmírně osvěžující, moci se dotýkat přírodních materiálů a vlastníma ruka z nich vytvořit něco, co přetrvá. Proto se vyplatí poznat na vlastních oči širokou paletu tradičních slovanských řemesel a především se pomocí starodávných postupů pokusit vytvořit něco vlastního.

Zdroj: internet
https://cs.wikipedia.org/wiki/Magie_u_Slovan%C5%AF
http://www.veraoveckova.cz/news/staroslovanska-bukvice-uvod/

JE ČEST BÝT SLOVANEM-video

http://cestyksobe.cz/vera-oveckova-pravoslav-je-cest-byt-slovanem/13059

Léčivá a mystická místa Prahy

A na co se můžete na Minervě těšit? Každá lokalita má svou vlastní energii, svá mocná silová místa, své mystické a iniciační stezky. Některá z nich jsou energeticky intenzivnější než ostatní a k nim patří i Praha. Judita Peschlová vás na své přednášce provede po těch místech Prahy, která jsou nejmystičtější, nejmagičtější a mají nejsilnější léčivé působení. Poradí také, která z nich jsou nejvhodnější právě pro vás.

Judita Peschlová vám zároveň představí i další zajímavé téma – alchymii pro ženy. Můžete se těšit na praktický manuál v podobě průvodce andělskými a ženskými rituály - přechodovými, sezónními, lunárními i moderními, anděly, Bohyně svátků v Kole roku v různých evropských tradicích, jejich rituály a speciální silová místa.

Jak myšlenky ovlivňují naše životy?

MUDr. Mikuláš Štefan je lékař, léčitel a tibetský mnich s darem číst a vnímat příčiny onemocnění, změnit tyto příčiny sílou svého vyzařování a přivoláním a odevzdáním léčivé energie tak, aby se člověk uzdravil. Při léčení očisťuje, posiluje, nabíjí, usměrňuje, podporuje a připravuje lidi na úkoly, které si sami zvolili. Čistí a uzdravuje orgány, tkáně, buňky meridiány, čakry, vztahy, životní situace. Očisťuje z nás negativní, černé energie. Léčení u něho je silný, hluboký a komplexní uzdravující proces a dostaneme v něm přesně co, jak a kdy potřebujeme. Na Minervě nám poskytne klíč k tomu, jak naše myšlenky, slova a skutky ovlivňují naše životy.

Malováním k sebe poznávání

Františka Janečková je dlouholetá terapeutka a zapálená malířka. Malování ji dovedlo do vnitřního světa, který poznávala v ohni tvůrčí alchymie a psychické turbulenci, jako výraz vlastního života. V této činnosti našla klid duše i bezmezný nekonečný prostor k bytí. Na Minervě se můžete těšit na její workshop Maluji svůj svět i na výstavu jejich léčivých obrazů.

Stopové prvky vás vyléčí

Petr Boháč, terapeut, který po 40 let získával zkušenosti zejména ve Švýcarsku, představí na Minervě oligoterapii, léčbu stopovými prvky, kterou považuje za jedinou skutečně biologickou léčbu. Zájemce zasvětí rovněž do tajů etikoterapie, metody, která odhaluje příčiny našich zdravotních potíží, které úmyslně ukrýváme v našem nitru, bráníme jim proniknout do vědomí a tím znemožňujeme své skutečné uzdravení.

Těšíme se na společná setkání.

Leták

Pozvánky

© Mgr. Helena Erdélyiová – agentura ERDELINE, 2003–2017
Logo Minerva® je registrovanou ochranou známkou.

O nás / kontakt

Výstavy Minerva

Noviny Minerva

Akademické soboty

Fotogalerie

Centrum Minerva

Prodej knih

Nabídka pořadů

Partneři

Archiv t. z.

www.minervazdravi.com

Kontakt

Mgr. Helena Erdélyiová – agentura ERDELINE
Sokolovská 82, Praha 8
erdelin@volny.cz
777 556 871, 222 310 031

Minerva – oáza zdraví a pohody
Sokolovská 82, Praha 8
erdelin@volny.cz
777 556 871, 222 310 031

Počítadlo

www.toplist.cz

Novinky

Zveme Vás na 62. Minervu

V roce 2017 otevíráme studium ve spolupráci s Ing. Bourou